THÔNG TIN DÀNH CHO CỰU HỌC SINH


Phát hành các loại giấy chứng nhận

Phương thức đăng ký

Hãy gửi bằng đường bưu điện những giấy tờ được đánh số từ1~4như sau:

1.Đơn đăng ký【PDF】

 Hãy in và điền vào đơn đăng ký ở trên.

   Trong trường hợp không thể in được mẫu đơn này, hãy gửi đơn (mẫu tự do) điền các thông tin dưới đây.

  • Họ và tên (bằng tiếng Anh và Katakana)
  • Ngày tháng năm sinh
  • Số điện thoại (Sđt có thể liên lạc ở Nhật Bản)
  • Email
  • Mã số học sinh (Trường hợp không nhớ rõ, hãy viết tháng, năm đã nhập học)
  • Địa chỉ người nhận
  • Nơi nộp và mục đích nộp đơn(Trường hợp mục đích nộp phức tạp, hãy viết nơi nộp cụ thể)
  • Nguyện vọng về cách gửi giấy chứng nhận(Từng bì thư cho từng đơn/toàn bộ đơn được bỏ chung vào 1 bì thư)
  • Số lượng giấy chứng nhận cần thiết, lệ phí thanh toán.

2.Thanh toán lệ phí lúc phát hành các loại giấy chứng nhận

 Giấy chứng nhận thành tích học tập, tỉ lệ chuyên cần, chứng nhận tốt nghiệp  500JPY/tờ

 Các mục trên giấy thanh toán lệ phí như 「người nhận」「địa chỉ」「họ và tên」hãy để trống.

 Giấy thanh toán lệ phí

   Là cách gửi tiền (có thể gửi kèm giấy tờ) thay vì gửi bằng tiền mặt

   Có thể mua được tại bưu điện Nhật

   Có 12 loại mệnh giá từ 50JPY đến 1,000JPY

   Phí cho mỗi tờ là 100JPY

 

3. Phong bì trả lời (dán sẵn tem và điền tên người nhận)

  Từ 1~3 giấy chứng nhận (cần bì thư dài số 3) dán tem mệnh giá 84JPY

  Từ 4~6 giấy chứng nhận (cần bì thư dài số 3) dán tem mệnh giá 94JPY

 

4. Trường hợp có mẫu đơn chỉ định, hãy gửi mẫu đơn gốc cùng những giấy tờ ở trên.

 

【Địa chỉ nhận yêu cầu và tiếp nhận câu hỏi】

Viết địa chỉ người nhận như bên dưới, kèm dòng chữ Đăng ký phát hành giấy chứng nhận (証明書申込書在中)

     〒689-3541 鳥取県米子市二本木316-1

     学校法人米子永島学園 米子日本語学校 宛

     電話番号:0859-21-9221

     メール:yonago@ynihongo.ac.jp

 

Những điểm cần lưu ý

1.Thời gian cần thiết để hoàn thành các loại giấy chứng nhận là từ 1~2 tuần, vì thế trong trường hợp những loại giấy tờ chứng nhận này có kỳ hạn nộp nhất định thì phải chú ý lúc đăng ký. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu lợi ích của người đăng ký bị tổn hại do nộp chậm/trễ những giấy tờ chứng nhận nói trên.

 

2.Những thông tin dùng khi đăng ký như địa chỉ, tên hay những thông tin cá nhân khác được sử dụng để phát hành các loại giấy chứng nhận; ngoài những mục đích được pháp luật công nhận, nhà trường sẽ không sử dụng với mục đích khác hay cung cấp thông tin này cho bên thứ 3.