KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT NGẮN HẠN 2021


*Thời gian đăng ký tham gia khóa học đã kết thúc.

    Trong trường hợp muốn đăng ký tham gia vào giữa khóa hãy liên lạc ngay cho chúng tôi!

Thông tin chi tiết về khóa học

🌸Cách đăng ký tham gia buổi học thử miễn phí

・Liên lạc trực tiếp qua   SĐT : 0859 - 21 - 9221 

                                         Email : yonago@ynihongo.ac.jp

                                            (có nhân viên người Việt) 

・Nội dung liên lạc : 

      + Tên người đăng ký

      +  Quốc tịch

      +  Số người tham gia

      +  Sđt liên lạc

      +  Cách thức đến trường (phương tiện giao thông)

🌸Nội dung quy định của khóa học 

Quy định khóa học

🌸Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa học

Mẫu đơn dành cho cá nhân

Mẫu đơn dành cho tập thể

🌸Lịch học đối với các khóa học

Lịch học khóa luyện thi N3 - thứ 6 

Lịch học khóa luyện thi N3 - thứ 7

Lịch học khóa giao tiếp - thứ 7

🌸Mẫu đơn xin thôi học 

Mẫu đơn xin thôi học cho cá nhân

Mẫu đơn xin thôi học cho tập thể