ĐANG TUYỂN SINH!!!


KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT NGẮN HẠN 2021


*Trải nghiệm buổi học thử miễn phí của khóa luyện thi N3 đã kết thúc !


Thông tin chi tiết về khóa học

🌸Cách đăng ký tham gia buổi học thử miễn phí

・Liên lạc trực tiếp qua   SĐT : 0859 - 21 - 9221   (có nhân viên người Việt) 

                                       Email : yonago@ynihongo.ac.jp

・Nội dung liên lạc :  + Tên người đăng ký

                                   +  Quốc tịch

                                   +  Số người tham gia

                                   +  Sđt liên lạc

                                   +  Cách thức đến trường (phương tiện giao thông)

🌸Nội dung quy định của khóa học 

Quy định khóa học

🌸Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa học

Mẫu đơn dành cho cá nhân

Mẫu đơn dành cho tập thể

🌸Lịch học đối với các khóa học

Lịch học khóa luyện thi N3 - thứ 6 

Lịch học khóa luyện thi N3 - thứ 7

Lịch học khóa giao tiếp - thứ 7

🌸Mẫu đơn xin thôi học 

Mẫu đơn xin thôi học cho cá nhân

Mẫu đơn xin thôi học cho tập thể