1. Thông tin khóa học


Nhập học:           Tháng 4 hàng năm

Thời gian học:   2 năm (học sinh có nguyện vọng học trong 1 năm có thể trao đổi trực tiếp với nhà trường để được tư vấn chi tiết)

Số lượng:           39 học sinh, trong đó có 20 học sinh trình độ sơ cấp và 19 học sinh trình độ trung cấp

2. Điều kiện nhập học


Học sinh đạt đủ các điều kiện dưới đây: 

A: Học sinh đã hoàn thành chương trình học chính quy hệ 12 năm ở Vệt Nam.

B: Trình độ tiếng Nhật ở từng lớp học

     + Lớp sơ cấp: Tại thời điểm thi tuyển sinh, học sinh có trình độ năng lực tiếng Nhật tương đương trình độ JLPT N5

                      và cam kết tại thời điểm nhập học, học sinh sẽ đạt tới trình độ tiếng Nhật tương đương JLPT N4.

     + Lớp trung thượng cấp: Học sinh cần có trình độ tiếng Nhật tương đương JLPT N3 trở lên tại thời điểm nhập học.

                                           Ngoài JLPT, các chứng chỉ như J.TEST và NAT-TEST... cũng được chấp nhận.

C: Học sinh có người bảo lãnh tài chính đáng tin cậy có thể đảm bảo chi trả các chi phí phát sinh trong quá trình học sinh ở Nhật.

D: Học sinh được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú và visa hợp pháp để nhập cảnh vào Nhật Bản

 
 Trường hợp học sinh đã từng bị rớt khi xin tư cách lưu trú ở những trường tiếng Nhật khác, nếu thời gian từ khi bị trượt tư cách lưu trú đến nay trên 6 tháng và có lý do bị trượt rõ ràng, học sinh  liên lạc với nhân viên của trường để trao đổi chi tiết trước khi nộp đơn.

3.Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập học


※ Cũng có thể sẽ tổ chức thêm vào tháng 10, chậm nhất là đầu tháng 11 nếu cần thiết.

 

※ Trường hợp có lí do bất khả kháng như bị bệnh, ở xa... có nguyện vọng thi hoặc phương thức thi khác, học sinh nên trao đổi cụ thể với nhà trường để được xem xét.

 

※ Trường cũng có thể sử dụng Skype để tổ chức thi tuyển nếu xét thấy cần thiết.


4. Học phí


Nội dung chi tiết Năm thứ I Năm thứ II
Phương thức đóng phí

Đóng toàn bộ 1 lần

Đóng tiền toàn bộ 1 lần

Có thể đóng 2 lần

Thời hạn đóng phí

Ngay sau khi có kết quả COE

Trước ngày 20/03

HK1: Trước ngày 20/3 

HK2: Trước ngày 20/9

Phí tuyển sinh 20,000 yên - -
Phí nhập học 40,000 yên - -
Học phí 600,000 yên  

600,000 yên

HK1 : 300,000 yên 

HK2 : 300,000 yên

Phí CSVC 60,000 yên 60,000 yên

 HK1 :   60,000 yên

Phí tài liệu 30,000 yên 30,000 yên

 HK1 :   30,000 yên

Bảo hiểm và các phí khác 39,200 yên 29,200 yên  HK1 :   29,200 yên
Tổng cộng 789,200 yên   719,200 yên

 HK1 : 419,200 yên

 HK2 : 300,000 yên

Tổng 2 năm học

1,508,400 yên

5. Nhà trường có nhiều ưu đãi miễn giảm học phí và học bổng


Học sinh có thành tích học tập xuất sắc có thể nhận được nhiều ưu đãi miễn, giảm học phí, học bổng, trước và sau khi nhập học.

  • Miễn học phí năm thứ I trị giá lên đến 340,000 yên trước khi nhập học!
  • Giảm học phí năm thứ II trị giá lên đến 150,000 yên sau khi nhập học!
  • Học bổng bằng tiền mặt trị giá lên đến 120,000 yên 

Hướng dẫn tuyển sinh


Các bạn học sinh tải tài liệu "Hướng dẫn tuyển sinh" ở đường link dưới đây để nắm rõ thông tin về kỳ thi nhập học.

Nếu có câu hỏi hoặc cần những tài liệu khác, hãy liên hệ với trường thông qua địa chỉ email hoặc fanpage của trường nhé!!!