Các ưu đãi miễn, giảm học phí và học bổng

Trường Nhật ngữ Yonago có rất nhiều ưu đãi miễn, giảm học phí và học bổng. Học sinh đạt đủ điều kiện có thể nhận được các ưu đãi miễn, giảm học phí và học bổng này.

3 Học sinh nhận học bổng chuyên cần (học kỳ) và học bổng thành tích xuất sắc cuối học kỳ 1 năm 1. Tổng giá trị học bổng mỗi bạn nhận được là 15,000 yên.


Ưu đãi miễn, giảm học phí


Trước khi nhập học (miễn, giảm học phí năm I)

●Tham gia buổi giới thiệu, giao lưu do trường Nhật ngữ Yonago tổ chức

Điều kiện  Nội dung chi tiết
Học sinh tham gia vào buổi giới thiệu, giao lưu của trường   Giảm 20,000 yên học phí năm I

● Chứng chỉ năng lực Nhật ngữ

Điều kiện  Nội dung chi tiết
Học sinh có bắng J-TEST C kyu hoặc JLPT N2 trước khi nhập học Giảm 500,000 yên học phí năm I
Học sinh có bằng J-TEST D kyu hoặc JLPT N3 trước khi nhập học Giảm 200,000 yên học phí năm I
Học sinh có bằng J-TEST E kyu hoặc JLPT N4 hoặc NAT-TEST 4kyu Giảm 20,000 yên học phí năm I

● Thành tích học tập bậc THPT

Điều kiện  Nội dung chi tiết
Học sinh Giỏi 3 năm liền Giảm 30,000 yên học phí năm I
Học sinh Giỏi 2 trên 3 năm Giảm 20,000 yên học phí năm I

● Bằng tiếng Anh

Điều kiện Chi tiết

TOEFL(iBT) 60 điểm trở lên

Giảm 50,000 yên học phí năm I

TOEIC 550 điểm trở lên
IELTS 5.5 điểm trở lên

Lưu ý đối với ưu đãi miễn, giảm học phí trước khi nhập học:

※ Học sinh có thể nhận được cùng lúc nhiều ưu đãi miễn, giảm học phí năm thứ I.

※ Tuy nhiên, tổng giá trị ưu đãi không vượt quá 560,000 yên/ học sinh/ năm I

 

※ Học sinh nhận ưu đãi miễn, giảm học phí với chứng chỉ năng lực Nhật ngữ: sau khi nhập học, học sinh phải giữ vững tỷ lệ chuyên cần 90% trở lên.


Sau khi nhập học (giảm học phí năm II)

Điều kiện Nội dung chi tiết
Trong học kỳ 1 năm I (đến trước tháng 9), học sinh thi đậu JLPT N2 hoặc J-TEST Ckyu Giảm 300,000 yên học phí năm II
Trong học kỳ 2 năm I (đến trước tháng 3), học sinh thi đậu JLPT N2 hoặc J-TEST Ckyu Giảm 200,000 yên học phí năm II

Trong học kỳ 1 năm II (đến trước tháng 9), học sinh thi đậu JLPT N2 hoặc J-TEST Ckyu

Giảm 50,000 yên học phí năm II
Trong học kỳ 1 năm I (đến trước tháng 9), học sinh thi đậu JLPT N3 hoặc J-TEST Dkyu Giảm 100,000 yên học phí năm II
Trong học kỳ 2 năm I (đến trước tháng 3), học sinh thi đậu JLPT N3 hoặc J-TEST Dkyu Giảm 30,000 yên học phí năm II

Lưu ý đối với học sinh nhận ưu đãi giảm học phí sau khi nhập học:

※ Sau thời điểm nhận được ưu đãi giảm học phí năm II, học sinh phải giữ vững tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên.

Các loại học bổng


1. Học sinh có thể nhận được nhiều loại học bổng cùng lúc.

2. Học sinh có thể cùng lúc nhận được ưu đãi miễn, giảm học phí và các loại học bổng.

3. Học sinh nhận học bổng N1 và học bổng thành tích xuất sắc phải có tỷ lệ chuyên cần tại tời điểm trao học bổng từ 90% trở lên.

Tên học bổng Điều kiện Chi tiết
Học bổng N1

Học sinh đậu JLPT N1 (lần đầu tiên) trong thời gian học ở trường.

50,000 yên (hiện kim)   
Học bổng chuyên cần học kỳ

Học sinh có tỷ lệ chuyên cần 100% trong mỗi học kỳ

5,000 yên (hiện kim)   

Học bổng chuyên cần 2 năm Học sinh có tỷ lệ chuyên cần 100%, liên tiếp trong vòng 2 năm

30,000 yên (hiện kim)   

Học bổng thành tích xuất sắc Học sinh có điểm thi cuối kỳ nằm trong top 3 của mỗi lớp 10,000 yên (hiện kim)