Trường Nhật ngữ Yonago có rất nhiều ưu đãi miễn, giảm học phí và học bổng trước và sau khi nhập học. Học sinh đạt đủ điều kiện có thể nhận được các ưu đãi tương ứng, chi tiết như thông tin dưới đây...


3 Học sinh nhận học bổng chuyên cần (học kỳ) và học bổng thành tích xuất sắc cuối học kỳ.

Tổng giá trị học bổng mỗi bạn nhận được là 15,000 yên.                             

Ưu đãi GIẢM HỌC PHÍ NĂM I

Trước khi nhập học, nếu học sinh đạt được 1 trong các điều kiện sau đây, sẽ nhận được ưu đãi giảm học phí năm 1 tương ứng.

Tổng trị giá lên đến 340,000 yên!!!

●Tham gia buổi giới thiệu, giao lưu do trường Nhật ngữ Yonago tổ chức

Điều kiện  Nội dung chi tiết
Học sinh tham gia vào buổi giới thiệu, giao lưu của trường   Giảm 10,000 yên học phí năm I

● Chứng chỉ năng lực Nhật ngữ

Điều kiện 

Nội dung chi tiết
Học sinh có bằng J-TEST C kyu hoặc JLPT N2 trước khi nhập học Giảm 250,000 yên học phí năm I
Học sinh có bằng J-TEST D kyu hoặc JLPT N3 trước khi nhập học Giảm 100,000 yên học phí năm I
Học sinh có bằng J-TEST E kyu hoặc JLPT N4 hoặc NAT-TEST 4kyu Giảm 30,000 yên học phí năm I

● Thành tích học tập bậc THPT

Điều kiện  Nội dung chi tiết
Học sinh Giỏi 3 năm liền Giảm 30,000 yên học phí năm I
Học sinh Giỏi 2 trên 3 năm Giảm 20,000 yên học phí năm I

 

 

 ※ Học sinh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trường nghề

cũng có thể nhận ưu đãi học sinh giỏi nếu đủ điều kiện.

Trong bộ hồ sơ nhập học, học sinh nộp kèm học bạ THPT .


● Bằng tiếng Anh

Điều kiện Chi tiết

TOEFL(iBT) 60 điểm trở lên

Giảm 50,000 yên học phí năm I

TOEIC 550 điểm trở lên
IELTS 5.0 điểm trở lên

Lưu ý:

※Sau khi nhập học, nếu tỷ lệ chuyên cần trong năm thứ 1 dưới 90%, học sinh sẽ phải hoàn trả lại học phí đã được giảm, tính từ tháng có tỉ lệ chuyên cần dưới 90% .

Ưu đãi GIẢM HỌC PHÍ NĂM II

Sau khi nhập học, nếu học sinh đạt được 1 trong các điều kiện sau đây, sẽ nhận được ưu đãi giảm học phí năm 2 tương ứng.

Trị giá ưu đãi lớn nhất lên đến 150,000 yên!!!

 

Tên ưu đãi Nội dung chi tiết Điều kiện
N2 (1)

Giảm 150,000 yên

học phí năm II

Trong học kỳ 1 năm I ( trước tháng 9), học sinh thi đậu JLPT N2 hoặc J-TEST C kyu
N2 (2)

Giảm 100,000 yên

học phí năm II

Trong học kỳ 2 năm I ( trước tháng 3), học sinh thi đậu JLPT N2 hoặc J-TEST C kyu

N2 (3)

 

     Giảm 50,000 yên*

     học phí năm II

Trong học kỳ 1 năm II ( trước tháng 9), học sinh thi đậu JLPT N2 hoặc J-TEST C kyu

Trường hợp học sinh trả học phí năm II trong 1 lần, nhà trường sẽ hoàn tiền lại, sau khi có giấy chứng nhận
N3 (1)

Giảm 50,000 yên

học phí năm II

Trong học kỳ 1 năm I ( trước tháng 9), học sinh thi đậu JLPT N3 hoặc J-TEST D kyu
N3 (2)

Giảm 30,000 yên

học phí năm II

Trong học kỳ 2 năm I ( trước tháng 3), học sinh thi đậu JLPT N3 hoặc J-TEST D kyu

Lưu ý:

※ Sau khi có quyết định về ưu đãi giảm học phí , nếu tỷ lệ chuyên cần trong năm II dưới 90%, học sinh phải hoàn trả lại học phí đã được giảm, tính từ tháng có tỷ lệ chuyên cần dưới 90%

Các loại học bổng hiện kim


Ngoài chế độ miễn, giảm học phí ở trên, trong thời gian học ở trường, học sinh còn có thể nhận thêm học bổng bằng tiền mặt khi đạt đủ điều kiện theo bảng dưới đây:

 

Tên học bổng Chi tiết Điều kiện
Học bổng N1

50,000 yên (tiền mặt)

Học sinh đạt chứng chỉ JLPT N1 trong thời gian học ở trường.

Chuyên cần (học kỳ)

5,000 yên (tiền mặt)

Sau khi nhập học, cuối mỗi học kỳ (tháng 4 ~ tháng 9), (tháng 10 ~ tháng 3) , học sinh đạt tỷ lệ chuyên cần 100% sẽ được trao học bổng này. Học sinh có thể nhận học bổng này nhiều lần.

Chuyên cần (2 năm) 20,000 yên (tiền mặt) Học sinh đạt tỷ lệ chuyên cần 100% trong suốt 2 năm học ở trường
Thành tích xuất sắc

5,000 yên (tiền mặt)

3,000 yên (tiền mặt)

Trong mỗi lớp, 2 học sinh có điểm kiểm tra cuối kỳ cao nhất sẽ lần lượt được nhận học bổng này. Học sinh có thể nhận học bổng này nhiều lần.