Hướng dẫn tuyển sinh khoá tháng 4/2021


Giới thiệu trường học


Nhà trường đang chuẩn bị tài liệu tuyển sinh cho khóa tháng 4/2021. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Nếu có câu hỏi liên quan, hãy nhắn tin tới facebook Trường Nhật ngữ Yonago.

Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập học


Nhà trường đang chuẩn bị tài liệu tuyển sinh cho khóa tháng 4/2021. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Nếu có câu hỏi liên quan, hãy nhắn tin tới facebook Trường Nhật ngữ Yonago.

Các đơn mẫu của nhà trường


Nhà trường đang chuẩn bị tài liệu tuyển sinh cho khóa tháng 4/2021. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Nếu có câu hỏi liên quan, hãy nhắn tin tới facebook Trường Nhật ngữ Yonago.