Hướng dẫn tuyển sinh khoá tháng 4/2022Tải bản tiếng Việt

Tải bản tiếng Nhật


Giới thiệu trường họcTải bản tiếng Việt

Tải bản tiếng Nhật


Các đơn mẫu của nhà trườngDưới đây là các mẫu đơn tuyển sinh dành cho khóa tháng 4/2021. 

Nếu có câu hỏi liên quan, hãy nhắn tin tới facebook Trường Nhật ngữ Yonago.

+ Mẫu Đơn nhập học A-4( tiếng Việt)

+ Mẫu Đơn nhập học A-4 ( tiếng Nhật)

+ Mẫu Giấy cam kết chi trả chi phí B-1(tiếng Việt)

+ Mẫu Giấy cam kết chi trả chi phí B-1 (tiếng Nhật)

Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập họcNhà trường đang chuẩn bị tài liệu tuyển sinh cho khóa tháng 4/2021. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Nếu có câu hỏi liên quan, hãy nhắn tin tới facebook Trường Nhật ngữ Yonago.