Hướng dẫn nhập học

Các thông tin như điều kiện tuyển sinh, thời gian thi, chi tiết bộ hồ sơ nhập học và thông tin về trường học...được ghi chi tiết trong "Hướng dẫn tuyển sinh" và "Giới thiệu về trường học". 

Học sinh download tài liệu để tham khảo.

Giới thiệu trường học

ダウンロード
Giới thiệu về trường học
YONAGO Giới thiệu trường học 学校案内.pdf
PDFファイル 12.0 MB

Hướng dẫn tuyển sinh


ダウンロード
Hướng dẫn tuyển sinh - Dành cho khóa tháng 4/2020
YONAGO Hướng dẫn tuyển sinh tiếng Việt.p
PDFファイル 504.7 KB
ダウンロード
2020年4月入学生用 募集要項
米子日本語学校 2020年4月入学生用 募集要項 日本語版.pdf
PDFファイル 448.2 KB

Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập học


ダウンロード
Hoạt động tuyển sinh khóa tháng 4/2020
出願から来日までの流れ(ベトナム語).pdf
PDFファイル 422.2 KB
ダウンロード
来日までの流れ
出願から来日までの流れ.pdf
PDFファイル 633.6 KB

Hồ sơ nhập học


ダウンロード
Bản tham khảo - Đơn xin nhập học
A-4 Đơn xin nhập học Viet.docx
Microsoft Word 35.3 KB
ダウンロード
A-9 Đơn khám sức khỏe.docx
Microsoft Word 173.2 KB
ダウンロード
Đơn xác nhận vấn đề bảo mật thông tin cá nhân
A-12 Đơn xác nhận về vấn đề bảo mật thôn
Microsoft Word 25.8 KB
ダウンロード
B-1 Đơn bảo lãnh.docx
Microsoft Word 28.2 KB
ダウンロード
A-4 Đơn xin nhập học.docx
Microsoft Word 38.8 KB
ダウンロード
A-10 Đơn cam kết.docx
Microsoft Word 28.9 KB
ダウンロード
A-14  Đơn xin nhận ưu đãi   .docx
Microsoft Word 28.0 KB
ダウンロード
B-11 Danh sách gia đình người bảo lãnh.
Microsoft Word 22.7 KB
ダウンロード
A-5  Lí do du học.docx
Microsoft Word 41.8 KB
ダウンロード
A-11 Đơn cam kết ở KTX.docx
Microsoft Word 26.2 KB
ダウンロード
A-17 Thư đồng ý của vợ chồng.docx
Microsoft Word 23.9 KB
ダウンロード
B-12 Đơn bảo đảm.docx
Microsoft Word 26.1 KB