Giới thiệu ban giám hiệu


Chủ tịch

Funamori Nobuaki

 

Từ năm 1987 Gia nhập Trung tâm kiểm toán Công ty TNHH Funamori

Từ năm 1996 Thành lập văn phòng thuế Funamori

Từ năm 2009 Giữ chức Kiểm soát viên trường THPT Yonago Shoin

Từ năm 2020 Giữ chức Chủ tịch Học viện Yonago Nagashima

Hiệu trưởng

Aburatani Osamu

 

Sau 8 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng và 24 năm làm việc tại trường Chuyên môn.

Từ năm 2021  Giữ chức Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Yonago