Giới thiệu ban giám hiệu


Chủ tịch

Funamori Nobuaki

 

Từ năm 1987 Gia nhập Trung tâm kiểm toán Công ty TNHH Funamori

Từ năm 1996 Thành lập văn phòng thuế Funamori

Từ năm 2009 Giữ chức Kiểm soát viên trường THPT Yonago Shouin

Từ năm 2020 Giữ chức Chủ tịch Trường Nhật ngữ Yonago

Hiệu trưởng

Ueda Toshihide 

 

Từ năm 2005 Giữ chức Hiệu trưởng trường THPT Yonago Shouin (8 năm)

Từ năm 2017 Giữ chức Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Yonago